2420 Trysil post@vbjfoto.no

vbjfoto.no

Brettskolen

  1. Nettbrett og smarte telefoner

Arrangør: Pensjonistforbundet
Kurssted: I ditt nærområde
Varighet: 8 timer, fordelt på 2 dager
Ingen kursavgift, gratis kursmateriell
Påmelding: Via den lokale pensjonistforeningen, eller til tlf. 906 68 262, eller
brettskolen@gmail.com
Deltakertall: Minimum 8, maksimum 12.

På kurset lærer du å innstille enheten tilpasset dine behov og ønsker. Og du blir kjent med praktiske tips og knep som utvider nytteområdet. Du lærer om faktasøk,- og om nedlasting, redigering og bruk av apper. Blant andre temaer er kalender og avtalebok, sende og motta meldinger, betale med VIPPS, bankID på mobil, og opprette notater. Kurset omfatter også hvordan du best kan sikre deg mot nettsvindel og å bli utnyttet, hvordan lage gode passord, og hvordan opprette regionsperre for å sikre bankkortene dine.
Fotografering med enkel redigering og sending av bilder hører med, samt litt om å lage videoopptak.
Underveis i kurset gis det tid til egentrening med individuell hjelp fra instruktører som har pedagogisk utdanning og lang dataerfaring.        
Det forutsettes at du bruker ditt eget nettbrett/din egen telefon på kurset. I begrenset omfang kan du låne nettbrett av oss under kurset.

Kurskalender 2020 for «Nettbrett og smarte telefoner» :

Alle kurs for vårsemesteret er avsluttet. Ny kurskalender for høsten kommer senere.

2. Bli en kløpper på nettbrettet!

Arrangør: Brettskolen
Kurssted: I ditt nærområde
Varighet: 12 timer, fordelt på 3 dager
Kursavgift, inkl. kursmateriell: 975 kr
Påmelding:
brettskolen@gmail.com eller tlf. 906 68 262
Deltakertall: Minimum 8, maksimum 12
Målgruppe: Brukere med litt erfaring fra nettbrett, videregående

Kurset bringer deg et godt stykke videre i å utnytte de mange mulighetene som ligger i nettbrettet (og smarttelefonen). Etter at brettet er innstilt etter dine behov, tar vi for oss hurtigmenyer og snarveier til praktiske løsninger. Vi laster ned, redigerer og prøver ut – og eventuelt sletter – apper, herunder også bruk av apper i nødsituasjoner. Faktasøk med nettleser vies bred plass, og du lærer å lagre eller videresende meldinger, notater, bilder o.a.
Bruk av kalender og opprettelse av avtalebok hører med,- det samme gjelder opprettelse og bruk av kontaktliste. Kurset omfatter også fotografering og enkel redigering av bilder, og hvordan du gjør videoopptak, samt overføring fra telefon til PC.
Du får innføring om vitale offentlige nettsteder (helse, NAV, økonomi, forvaltning).
Datasikkerhet vies bred plass om hvordan du best kan sikre deg mot å bli svindlet eller utnyttet på internett, herunder også regionsperring for å sikre bankkortene dine, og om opprettelse av trygge passord. Innen banktjenester lærer du om å opprette bankID på mobil slik at du slipper å bruke kodebrikke, og om å betale med VIPPS.
Ut fra deltakernes ønsker kan også Facebook og meldinger med Messenger eller å gjennomføre en videosamtale inngå i kursprogrammet.
Underveis gis det god tid til egentrening med individuell veiledning fra erfarne pedagoger.
Det forutsettes at du bruker ditt eget nettbrett (eller smarttelefon) på kurset. I noen grad kan du låne nettbrett av oss under kurset.

Levert av Zondo Norge AS