2420 Trysil post@vbjfoto.no

vbjfoto.no

Tips

Aktivering av Photoshop Elements på PC nr 2:
Du kan bruke individuelle kjøpte lisenser på to PC-er. Det betyr at hvis du har kjøpt en lisens, så kan du installere den på to maskiner. På Adobes sider finnes følgende opplysninger:

Du kan installere et produkt (her Photoshop Elements)på opp til to datamaskiner.
Hvis du ønsker å flytte produktet til en ny datamaskin, velger du Hjelp> Logg av 
i produktet fra en av maskinene som har en aktiv lisens. Deretter kan du installere 
produktet på den nye datamaskinen.
Hvis datamaskinen der du installerte produktet er ikke lenger tilgjengelig, 
kontakt oss for å oppdatere informasjonen i systemet. Når informasjonen er fjernet, 
kan du installere produktet på et nytt system.

 

Levert av Zondo Norge AS